Nordjyllands Trafikselskab

Privatlivspolitik

Når du besøger NT's hjemmeside eller gør brug af NT's øvrige tjenester, indsamles der oplysninger om dig. Disse oplysninger indsamles, behandles og opbevares for enten at tilbyde dig en ønsket service, af hensyn til forretningsmæssige driftsformål eller for at forbedre vores service. NT er i disse situationer dataansvarlig og skal sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Som led heri har NT vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Dataansvarlig

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
9000 Aalborg
CVR nr.: 3001 5940
Telefon: 9811 1111
E-mail: info@NTmail.dk

Vores databeskyttelsesrådgiver

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
CVR: 3852 8071
Telefon: 7227 3002

Email: dpo.nt@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/nt

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, at vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
  • Ret til at få unøjagtige eller forkerte personoplysninger rettet eller slettet: Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Det gælder fx også, hvis du trækker dit samtykke tilbage. 
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Generelt om behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores websites indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, øvrig brug af services, eller hvis du foretager køb via websitet.

De oplysninger, som vi typisk behandler hos NT, er navn, adresse, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer. Desuden indsamles der oplysninger, når du benytter vores hjemmeside, for at vi kan se, hvilken vej du bruger for at finde information.

Formål

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger om dig, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til formålet. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke og videregivelse af oplysninger

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere kan levere den service, som samtykket omfatter.

NT anvender databehandlere til forskellige tekniske løsninger, og dine personoplysninger vil i et vist omfang blive behandlet af tredjeparter. Der er til grund for sådanne behandlinger indgået databehandleraftaler, som sikrer at dine oplysninger behandles fortroligt og inden for formålet.

Hvis vi herudover videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

NT har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem, mod misbrug og mod at de i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

  
Behandling  

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning, og har opgivet i din brugerprofil.

 

Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

 

At betjene dig som kunde i forbindelse med salg og fornyelse af rejsehjemmel.

 

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Oplysningerne består af institution inkl EAN/CVR nr., navn, e-mail, telefonnummer og oplysninger omkring din rejse.

 

I Brobyggerløsningen behandles endvidere oplysninger omkring elevers navn og mobilnummer.

 

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.b

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Ved gruppebestillinger videregives oplysningerne i nogle tilfælde til entreprenøren.